Onze club

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter, Jolanda Sloot
  • Secretaris, Helga Schoot
  • Sportieve zaken, Manon Scheffer
  • Penningmeester, Ealse Mulder

 

Om contact op te nemen met een bestuurslid, zie contact.

Het bestuur een beleidsplan opgesteld. Het beschrijft waar we als vereniging voor staan, wat onze doelen en ambities zijn, aan welke normen en waarden we waarde hechten en hoe we georganiseerd zijn. Het is de leidraad voor het handelen door het huidige bestuur.

Een aantal thema’s staan centraal:

  • Versterken commissies + vrijwilligers
  • Vernieuwing kantine
  • Invulling jeugdteams/beeball
  • Verhoging ledenaantal