Onze club

Rond de jaren 1982 kwamen veel nieuwe sporten in Leeuwarden. Een van deze sporten was honkbal. Deze sport, afkomstig uit Amerika, heeft door de eeuwen heen veel interesse ontwikkeld in Nederland. Tegenwoordig kent de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softall Bond (KNBSB) nu ruim 170 clubs verspreid over Nederland, waaronder onze eigen vereniging Northern Stars. Sindsdien spelen van jong tot oud in verschillende teams met veel plezier de sporten honkbal en softbal in Leeuwarden. 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter, Jolanda Sloot
  • Secretaris, Helga Schoot
  • Sportieve zaken, Manon Scheffer
  • Penningmeester, Ealse Mulder
  • Algemene zaken, Nick van Ommeren

 

Om contact op te nemen met een bestuurslid, zie contact.

Het bestuur een beleidsplan opgesteld. Het beschrijft waar we als vereniging voor staan, wat onze doelen en ambities zijn, aan welke normen en waarden we waarde hechten en hoe we georganiseerd zijn. Het is de leidraad voor het handelen door het huidige bestuur.

Een aantal thema’s staan centraal:

  • Versterken commissies + vrijwilligers
  • Vernieuwing kantine
  • Invulling jeugdteams/beeball
  • Verhoging ledenaantal