Nieuw bestuursleden

  • Voorzitter, Lisette van der Sanden
  • Sportieve zaken,
  • Secretaris, Jolanda Sloot
  • Penningmeester, Ealse Mulder
  • Sponsoring, Nick van Ommeren