Beleidsplan

In 2012 heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor de periode 2012 – 2015. Het beschrijft waar we als vereniging voor staan, wat onze doelen en ambities zijn, aan welke normen en waarden we hechten en hoe we georganiseerd zijn. Het is de leidraad voor het handelen door het huidige bestuur.

Tot en met 2015 heeft het bestuur stelt het bestuur een aantal thema’s centraal, dit zijn:

  • Versterken commissies + vrijwilligers
  • Vernieuwing kantine
  • Invulling jeugdteams/beeball
  • Verhoging ledenaantal

Beleidsplan downloaden:

 Beleidsplan Northern Stars 2012-2015